Home gereksiz

gereksiz

ТЕСТУВАННЯ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ СЕРЕД УЧНІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЇЇ ЯК ІНОЗЕМНУ.

ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД УЧНІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЇЇ ЯК ІНОЗЕМНУ.

КОНКУРС ІЗ ПИСЬМА (турецькою мовою).                                   

КОНКУРС ІЗ АУДІЮВАННЯ (турецькою мовою).

КОНКУРС ІЗ УСНОГО МОВЛЕННЯ

(українською і турецькою мовами).

КОНКУРС ІЗ ДЕКЛАМУВАННЯ ПОЕЗІЇ

(українською і турецькою мовами).

ПІСЕННИЙ КОНКУРС (українською, турецькою і англійською мовами).

1. ТЕСТУВАННЯ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ СЕРЕД УЧНІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЇЇ ЯК ІНОЗЕМНУ

УМОВИ УЧАСТІ

 1. Участь у конкурсі можуть брати студенти вищих навчальних закладів або слухачі курсів, що вивчають турецьку мову як іноземну. 
 2. До участі у конкурсі не допускаються студенти, для яких турецька мова (або будь-який з її діалектів) є рідною.
 3. Конкурс із усного мовлення пройде у Києві 11.04.2020 року.
 4. Кількість учасників від одного навчального закладу є необмеженою.
 5. Учасникам конкурсу буде запропоновано відповісти на запитання й виконати завдання різних типів.
 6. Усі конкурсанти, що братимуть участь у змаганнях, що передбачають володіння турецькою мовою, повинні пройти це тестування із неї. Бали, які вони отримають за тестування, складатимуть 20 % від їхнього загального результату.
НАГОРОДИ

Учасника, що (набере найбільшу кількість балів) посяде

1 місце у тестуванні з турецької мови, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

2. ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЇЇ ЯК ІНОЗЕМНУ

УМОВИ УЧАСТІ

 1. Участь у конкурсі можуть брати студенти та слухачі курсів, що вивчають українську мову як іноземну.
 2. До участі у змаганнях не допускаються студенти, для яких українська або російська мови є рідними.
 3. Тестування з української мови відбудеться у Києві 11.04.2020 року.
 4. Максимальна кількість учасників від одного освітнього закладу – 5.
 5. Учасникам змагань буде запропоновано відповісти на різні типи тестових запитань, загальна кількість балів за які становитиме 100.
 6. Усі конкурсанти, що братимуть участь у змаганнях, що передбачають володіння українською мовою, повинні пройти це тестування із неї. Бали, які вони отримають за тестування, складатимуть 20 % від їхнього загального результату.
НАГОРОДИ

Учасника, що (набере найбільшу кількість балів) посяде

1 місце у тестуванні, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

3. КОНКУРС ІЗ ПИСЬМА (турецькою мовою)

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у конкурсі можуть брати студенти вищих навчальних закладів та відвідувачі курсів, що вивчають турецьку мову як іноземну.

2. Максимальна кількість учасників від одного навчального закладу – 5. 

3. Оцінювання результатів, продемонстрованих учасниками протягом змагань, здійснюватиме компетентне журі, обране оргкомітетом Всеукраїнського фестивалю мов та культур.

4. Конкурс із письма пройде у Києві 11.04.2020 року.

5. При оцінюванні робіт журі послуговуватиметься такими критеріями:

− оформлення роботи;

− стиль викладу матеріалу;

− відповідність матеріалу граматичним нормам;

− цілісність матеріалу;

− особисті критерії членів компетентного журі.

 1. Конкурс із письма відбуватиметься у 2 етапи. На 1-му етапі студенти писатимуть тест із граматики турецької мови (30 % від загальної оцінки), а на 2-му – виконуватимуть різні письмові завдання (70 % від загальної оцінки).
НАГОРОДИ

Учасника, що посяде

1 місце у конкурсі з письма, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

4. КОНКУРС ІЗ АУДІЮВАННЯ (турецькою мовою)

УМОВИ УЧАСТІ

Долучитися до участі у змаганнях з аудіювання можуть студенти та слухачі курсів, що вивчають турецьку мову як іноземну.

2. Максимальна кількість учасників від одного освітнього закладу – 5.

3. Учасникам конкурсу потрібно буде виконати завдання за прослуханим текстом.

4. Конкурс із аудіювання відбудеться у Києві 11.04.2020 року.

5. Оцінювання результатів, продемонстрованих учасниками протягом змагань   здійснюватиме компетентне журі, обране оргкомітетом Всеукраїнського фестивалю мов та культур.

6. Змагання з аудіювання відбуватимуться у 2 етапи. На 1-му етапі учасники писатимуть тест із граматики турецької мови (30 % від загальної оцінки), а на 2-му – даватимуть відповіді на запитання з прослуханого матеріалу (70 % від загальної оцінки).

НАГОРОДИ

Учасника, що посяде

1 місце у змаганнях з аудіювання, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

5.  КОНКУРС ІЗ УСНОГО МОВЛЕННЯ (українською і турецькою мовами)

УМОВИ УЧАСТІ

1. Участь у конкурсі можуть брати студенти та слухачі курсів, що вивчають турецьку або українську мови як іноземні. 

2. Максимальна кількість учасників від одного закладу – 5.

3. Учасникам конкурсу буде запропоновано усно відповісти на запитання, що їм поставлять члени компетентного журі.

4. Конкурс із усного мовлення пройде у Києві 11.04.2020 року.

5. Оцінювання результатів, продемонстрованих учасниками протягом змагань, здійснюватиме компетентне журі, обране оргкомітетом Всеукраїнського фестивалю мов та культур.

6.  Під час конкурсу члени журі послуговуватимуться такими критеріями оцінювання:

  −    вміння будувати чіткі, зрозумілі й правильні речення;

  −    вимова (правильне і зрозуміле вимовляння слів, правильна інтонація і наголоси);

  −    відповідність мовлення обраній темі, відсутність непотрібних деталей і повторів;

  −    вміння користуватися мовою тіла;            

  −    вміння давати чіткі, короткі й правильні відповіді на запитання членів журі.

7. Конкурс із аудіювання відбуватиметься у 2 етапи. На 1-му етапі учасники писатимуть граматичний тест (30 % від загальної оцінки), а на 2-му – усно даватимуть відповіді на запитання членів компетентного журі (70 % від загальної оцінки).

8. Оцінювання результатів і вручення нагород здійнюватимуться окремо у кожній мовній категорії.

НАГОРОДИ

Учасника, що посяде

1 місце у конкурсі з усного мовлення, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

6. КОНКУРС ІЗ ДЕКЛАМУВАННЯ ПОЕЗІЇ (українською і турецькою мовами)

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у конкурсі із декламування поезії іноземною мовою можуть брати студенти, що вивчають українську або турецьку мови як іноземні. 

2. Конкурс із декламування поезії іноземною мовою відбудеться у Києві 11.04.2020 року.

3. Кількість учасників конкурсу від одного навчального закладу є необмеженою.

4. Студенти, що братимуть участь у змаганнях, повинні до 21.03.2020 року надіслати на електронну адресу festivalukr@gmail.com фонову музику до своїх виступів, а також обов’язково мати остаточний варіант її записів при собі у день проведення змагань.

5. Оцінювання результатів і вручення нагород здійнюватимуться окремо у кожній мовній категорії.

6. Учасники поетичного конкурсу муситимуть пройти тестування на визначення рівня володіння мовою. Результат, продемонстрований на тестуванні, становитиме 20 % від загальної оцінки за конкурс.

7. При оцінюванні виступів учасників поетичного конкурсу члени журі послуговуватимуться такими критеріями:

 −   вимова;

 −   жести та міміка;

 −   наголос та інтонація;

 −   ефектність виступу;

 −   гармонійність поєднання фонової музики з поезією.

НАГОРОДИ

Учасника, що посяде

1 місце у поетичному конкурсі, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.

7. ПІСЕННИЙ КОНКУРС (українською, турецькою і англійською мовами)

УМОВИ УЧАСТІ

1. Участь у пісенному конкурсі можуть брати студенти університетів, виконуючи пісні українською, турецькою або англійською мовами.

2. Рівень володіння названими мовами не є ключовим критерієм оцінювання при участі в цьому конкурсі.

3. Конкурсні композиції виконуватимуться однією з перелічених мов: українською, турецькою або англійською мовами.

4. Конкурс відбудеться у Києві 11.04.2020 року.

5. Студенти, що братимуть участь у змаганнях, повинні до 23.03.2020 року надіслати на адресу festivalukr@gmail.com остаточний варіант аудіозаписів (фонової музики), що використовуватимуться під час їхнього виступу, а також мусять мати його при собі у день змагання (аудіофайли слід надавати у форматі mp3).

6. Від кожного освітнього закладу участь у конкурсі можуть взяти щонайбільше 5 студентів. 

7. У конкурсі не передбачено використання фонових зображень і візуального супроводу, бек-вокалу, уривків із кліпів тощо.

8. Під час оцінювання виступів учасників компетентне журі послуговуватиметься такими критеріями:

− вимова; 

 − міміка та жести;

− інтонування та наголоси; 

− ефектність виступу;

− гармонійність поєднання голосу з музичним супроводом.

НАГОРОДИ

Учасника, що посяде

1 місце у пісенному конкурсі, буде нагороджено золотою медаллю, сертифікатом і подарунком,

2 місце – срібною медаллю, сертифікатом і подарунком,

а 3 місце – бронзовою медаллю, сертифікатом і подарунком.